Home

ZH'12 Filmfestival

ZH'12 Filmfestival

De bekendste activiteit van ZH '12 is het ZH'12 Filmfestival. Hiermee biedt ZH '12 een podium voor de beste films, die door de leden van de aangesloten clubs worden gemaakt. Het is ook een voorselectie voor het NOVA Filmfestival. De beste films van het ZH'12 Filmfestival worden genomineerd voor dit landelijke festival.

Deelnemers aan dit festival worden uitgedaagd een zo goed mogelijke film in te zenden en zich te meten met andere filmmakers uit de regio.

ZH '12 laat de films beoordelen door NOVA-geaccordeerde juryleden. Elke deelnemer krijgt een juryrapport, waarin wordt beschreven wat de sterke en zwakke punten van de film zijn.

Voor zowel het publiek van het festival als de makers heeft dit rapport een educatieve waarde. Op deze wijze worden filmmakers gestimuleerd nog betere films te maken. De kennis, die zij opdoen kunnen zij binnen hun filmclub weer overbrengen aan anderen, die nog niet zo ver zijn films op dit niveau te maken.

De films, die worden vertoond op het ZH'12 Filmfestival, hebben vaak een voor de gemiddelde amateur bereikbaar niveau. Er gaat een inspirerende invloed uit van het bekijken van andermans films. Clubleden, die het festival bezoeken maar niet deelnemen met een film, worden zo gestimuleerd tot het maken van aantrekkelijkere films. Voor ieder zichzelf respecterend lid van een filmclub is het ZH'12 Filmfestival een echte aanrader.

Het ZH'12 Filmfestival biedt ook allerlei mogelijkheden om onderlinge contacten te leggen. Makers van de films zijn aanwezig en worden voorgesteld aan het publiek. Tijdens de pauzes kan men deze filmmakers benaderen met vragen of opmerkingen over hun films.

Natuurlijk is het ook gewoon gezellig om met anderen van gedachten te wisselen en ideeën op te doen.