Home

Vakantiefilmfestival

Vakantiefilmfestival

Het vakantiefilmfestival is een laagdrempelig festival voor een andere doelgroep dan de wat meer gevorderde filmers.

Veel, zo niet de meeste, leden van filmclubs maken vakantiefilms. Zeker de beginnende filmers beperken zich vaak tot dit genre en schrikken nogal eens terug voor het hoge niveau van sommige films, getoond op het regiofestival. Voor hen lijkt het onhaalbaar ooit zulke films te kunnen maken. Speciaal voor deze doelgroep is het vakantiefilmfestival in het leven geroepen.

Vakantiefilms zijn doorgaans gemaakt voor een beperkte doelgroep, zoals familie, vrienden en leden van de eigen filmclub. In een voorselectie voor het regiofestival worden deze films nogal eens door juryleden terzijde geschoven. Publiek van een regiofestival is immers een heel andere doelgroep dan eigen familie en vrienden.

Vrijwel alle filmclubs organiseren wel een vakantiefilmwedstrijd voor hun eigen leden. Vaak zijn de beste films wel degelijk de moeite waard om getoond te worden voor een groter publiek, dat geïnteresseerd is in dit genre.

Het ZH '12 vakantiefilmfestival biedt leden van aangesloten filmclubs een podium voor deze films. Elke videoclub mag zijn beste vakantiefilm insturen, mits deze niet te lang is. Het is niet bedoeld als echte wedstrijd, maar biedt makers de gelegenheid hun films in een ongedwongen sfeer te vertonen. Vakantiefilmmakers kunnen kennis nemen van wat anderen maken en hier inspiratie uit halen. Meestal zijn de getoonde vakantiebestemmingen heel divers, wat het aanbod heel gevarieerd maakt.