Home

Hogenbijl Stimuleringsprijzen voor Amateurfilm 2021

De Hogenbijl Stimuleringsprijzen voor Amateurfilm 2021 zijn toegekend aan drie videoclubs verspreid over Nederland, waarvan twee clubs van ZH'12. Deze geldprijzen ter waarde van € 750 zijn toegekend aan  Haagsche Amateur Filmclub (HAF) en Leidse Video en Smalfilm Liga (LVSL). 

Videoclub Borne, lid van NOVA-Noord, is de derde winnaar. Zij winnen de prijs vanwege hun blijvende inzet voor de activiteiten en betrokkenheid van hun leden in een jaar waarin het clubleven van de meeste verenigingen en clubs als gevolg van corona stillag. Met hun activiteiten, grandioze inzet en enthousiasme tonen de videoclubs zich waardige winnaars in de voetsporen van de naamgevers van de prijs: Henny en Ada Hogenbijl. De Hogenbijl Stimuleringsprijs wordt slechts in uitzonderlijke situaties toegekend.

De drie prijswinnende videoclubs hebben gemeen dat ze niet zijn gestopt met hun activiteiten. Cursussen, wedstrijden, besprekingen van eigen werk: het kon allemaal niet met fysieke aanwezigheid van de leden. Daarom zijn er avonden via livestream georganiseerd, online cursussen gegeven en per video call gesprekken gevoerd over het werk van de leden. Nieuwsbrieven hielden de leden bij de les waardoor een grote meerderheid bij de club betrokken bleef. De clubs zullen het geld van deze prijs gaan gebruiken voor het werven van vooral jongere leden (Den Haag en Leiden) en voor het aantrekken van jonge cursusgevers die nieuwe ontwikkelingen kunnen introduceren (Borne).

Geen uitreiking, maar een online film.
Juist in dit moeilijke coronajaar meende het Hogenbijlfonds dat deze onverzettelijke inzet beloond moest worden. Natuurlijk gebeurde de toekenning online. De video call waarin de Hogenbijl stimuleringsprijzen werden ‘uitgereikt’, is opgenomen. Deze opnames maken deel uit van een korte film over de Hogenbijl filmprijs die wordt gemaakt door het jonge filmbedrijf De Videomakers. Op 7 mei om 16.00 uur gaat de film in première. De film blijft daarna te zien op het YouYube kanaal en via de website van De Videomakers.