Home

Henk van de Meeberg is benoemd tot erevoorzitter

Overdracht voorzittershamer webTijdens  de algemene ledenvergadering van 12 maart 2024 hebben de leden van Filmclub Maassluis unaniem besloten scheidend voorzitter Henk van de Meeberg vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging te benoemen tot Erevoorzitter van Filmclub Maassluis.

Uit de oorkonde: "In overweging nemende dat hij gedurende zijn ruim een halve eeuw omvattende lidmaatschap de Filmclub Maassluis op even inspirerende als enthousiaste manier heeft vertegenwoordigd, zich als filmer heeft onderscheiden met eigenzinnige en hoogstaande films en zich als bestuurder tot op hoge leeftijd op meer dan bekwame wijze heeft gekweten van zijn taak"

Henk kreeg behalve de niet ongebruikelijke fles wijn van de leden een weekendje weg zonder bestuurlijke taken aangeboden.

OORKONDE HVM web