Themafestival 2024

Het thema voor het komende themafestival is:

 De datum van het festival is nog niet bekend, maar het streven is oktober 2024.


Lees eerst het reglement. De film mag niet langer zijn dan 10 minuten en mag ook niet eerder aan een festival van ZH'12 deelgenomen hebben. Films, die hebben gedraaid op een vakantiefilmfestival of ZH'12 filmfestival zijn dus niet toegestaan. De uiterste inschrijfdatum is 1 juni 2024. De mogelijkheid om je film in te schrijven volgt later.